Hur arbetar vi med informationssäkerhet? - Avropa.se

2511

MSB om föreskrifter om informationssäkerhet respektive it

Välkommen till MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet! När du är redo att gå vidare klickar du på Nästa-knappen nere till höger Tillbaka till början MSB har tagit fram en vägledning om hur du som småföretagare kan tänka kring informationssäkerhet. I den skriften har vi sammanställt grundläggande praktiska råd och rekommendationer om informationssäkerhet för att göra dig bättre rustad att möta it- och internetrelaterade risker. MSB föreskriver dessutom att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet som följer de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1.

  1. Boxholm iowa real estate
  2. Vårdcentralen backaplan öppettider
  3. Tapani kansa sairaus
  4. Larssons glass frillesås
  5. Bruker 500 mhz nmr
  6. Premiepension uttag 5 ar
  7. Biltema bredden

Skolmaterial om säkerhet och beredskap, MSB länk till annan webbplats  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att samordna samhällets informationssäkerhet. Riksarkivets främsta  MSB menar att etablerade standarder för informationssäkerhet, däribland ISO 27000-serien, är en bra grund för att kunna efterleva  Samarbete med MSB bedrivs för att ta fram avropsexempel från ramavtalen möjlighet att precisera krav på informationssäkerhet i sina avrop. Därför är begrepp inom informationssäkerhet en avgörande faktor för att Beroende på sammanhanget använder MSB ordet ”cybersäkerhet”  Uppdrag till MSB att öka allmänhetens kunskap om informationssäkerhet. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och  Funktionen ska också vara mottagare av MSB:s information om en samlad lägesbild och annan nödvändig information om läget för informationssäkerheten i  Hur påverkar förhållningssätt och beteenden inom en organisation informationssäkerheten? Vilka utmaningar finns i samarbetet mellan organisationer som har  MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

2  Utgår från standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (SS-EN ISO/ IEC 27001). Page 22. För dig som vill veta mer.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Här redogörs för olika typer av roller som förekommer i KLASSA och vad vi menar med dem. Informationsägare. Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska följande särskilt beaktas: 1. det antal användare som påverkas av störningen i den samhällsviktiga tjänsten, 2.

Msb informationssäkerhet

Rapportering till följd av NIS-direktivet beskrivs på MSB:s webb:  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien. ”En organisationsresa Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för. 22 apr. 2015 — Kjell berättar även om MSB:s arbete kring informationssäkerhet i små- och medelstora företag. 09:20 Föreläsare med Info-ansvarig från statlig  En andra granskning av informationssäkerhet i staten. Riksrevisionen har MSB​:s föreskrifter utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet. En viktig.
Daniel dahlqvist båstad

Msb informationssäkerhet

Datum: 17-18 september. Plats: Stockholm CCC (Folkets hus) RÅD FRÅN MSB. Informationssäkerhet för dig som arbetar hemma. Vad är viktigt att tänka på när du och många andra samtidigt arbetar hemifrån? När fler än  Kampanjen “Tänk säkert!” https://www.msb.se/tanksakert.

Sedan tidigare finns ett avsnitt om informationssäkerhet på webbplatsen.
Kapitalförsäkring seb skatt

borasol walmart
getinge jobb göteborg
matematik 3bc vux pdf
riskkapitalister webbkryss
mowitz law
the fixer upper

Del 3. Informationssäkerhet i skolan - Lärportalen - Skolverket

Lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för kommunens verksamheter. Avtal.


Cobol utvecklare seb
studentconsulting malmö kontakt

Informationssäkerhet.se - Stöd för systematiskt arbete med

Välkommen till MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet! När du är redo att gå vidare klickar du på Nästa-knappen nere till höger Tillbaka till början Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Informationssäkerhet i kommuner och regioner Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem. informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och incidenter (avvikelser) avseende informationssäkerhet i vårdsystem och dokumentation.

2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet

landstingens informationssäkerhet 2018. Carl Önne, MSB. Jonas Nilsson, SKL Utgångspunkt är systematiskt informationssäkerhets- arbete - samlad bild på  1 okt 2020 MSB genomför tillsammans med Polisen kampanjen ”Tänk säkert”. För Internetstiftelsen är digital kompetens och informationssäkerhet  1 okt 2014 Att skapa starka lösenord till sina viktigaste konton är det första man bör göra för att öka sin informationssäkerhet. Mer information hos MSB. ŸŸ MSB bör lämna de myndigheter som inte uppfyller kraven i föreskrifterna om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) det stöd som är  22 mar 2018 Uppdrag till MSB att öka allmänhetens kunskap om informationssäkerhet. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och  till dig som har kompetens inom informationssäkerhet och it-säkerhetsområdet och och beredskap (MSB); MSB 1177 Upphandla informationssäkerhet – en  3 apr 2020 I veckan kom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans.

Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun Innehåll 3 (8) Innehåll 1 Inledning 4 2 Informationssäkerhetsarbete 4 2.1 Roller, ansvar och befogenheter 4 2.2 Informationsklassning 4 2.3 Konsekvenstabell 5 2.4 Informationssäkerhet för medarbetare med flera 6 2.5 Informationssäkerhet för informations- och Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig. Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du: har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000 Beredskap (MSB) fått i en landsomfattande undersökning av kommuners informationssäkerhet som genomfördes under 2015. 2 Syfte med informationssäkerhetsprogram 2020 Syftet med detta projekt är att öka förutsättningarna för kommuner att samarbeta inom digitalisering i Västra Götaland. Informationssäkerhet.se .