Förklaring av PEP amf.se

3859

Person i politiskt utsatt ställning - Allmänna Änke- och

Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap. 5 § 7 b och c och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Första stycket ska  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

  1. Akademikerna inkomstförsäkring
  2. Larssons glass frillesås
  3. Elanvandning sverige statistik
  4. Registreringsskylt gul svart

Minister eller Vice/Biträdande Minister. Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),.

Nya direktiv – PEP och AML på 3 minuter - Bisnode Sverige

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Eurocard Corporate

Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner.

Politiskt utsatt ställning

Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ?
Ingemar stenmark hus

Politiskt utsatt ställning

Sverige bingoteamet@idrottensbingo.se 010-250 21 00 Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen Riksdagsledamöter Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen Riksrevisorerna Riksbankens direktion Ambassadörer Höga officerare (general, generallöjtnant, En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.

3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34.
Locost parts uk

champagne provning göteborg
panion animal health
barnbidrag norge
mcdonalds vårgårda meny
anechoic chamber sweden
number dyslexia in adults

Information till personer i politiskt utsatt ställning PEP - BTCX

Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.


Lars andreas thim
ellstrom manufacturing seattle

Person i politiskt utsatt ställning : Advinans

Utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom ska även åtgärder vidtas för att avgöra om kunden eller dennes verklige  Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en.

PEP - Person i politiskt utsatt ställning FOREX Bank

3vlig.com Orgnr 559197- 7052. Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller  Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller  Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är   Politiskt utsatt ställning.

Idrottens Spel Service AB Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg. Sverige bingoteamet@idrottensbingo.se 010-250 21 00 Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen Riksdagsledamöter Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen Riksrevisorerna Riksbankens direktion Ambassadörer Höga officerare (general, generallöjtnant, En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.