svenska som andraspråk cefr - Camping Au Relais Du Grand

7381

Till föräldrar med barn vilka läser enligt kursplanen Svenska

Ingår i lärarlyftet, 45hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L66 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik Terminsplaneringen i svenska som andraspråk för årskurs 9 är utarbetad så att den följer kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr 11 och utgår från kunskapskraven för årskurs 9. I terminsplaneringen finns en progression i hur arbetsområdena är placerade. betydligt lägre i Svenska som Andraspråk på gymnasiet. ”[…] Av de lärare som undervisar i svenska som andra språk är däremot knappt en femtedel behöriga.” (Skolverket 2014, 24).

  1. Sverker göranson utmattning
  2. Roller i grupp
  3. Mall klender sekarang
  4. Fkassan vab
  5. Mirna 9
  6. Lon for barnskotare
  7. Hur många bilar får man sälja privat

Mål. Delkurs 1. Språkanalys och bedömning 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redogöra för olika bedömningsverktyg och olika typer av språktest Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I 11S260 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I Kursplan - Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Svenska som andraspråk - Uddevalla kommun

SvA formulera sig och kommunicera i tal och skrift,; SvA läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,; SvA anpassa språket  Svenska som andraspråk är ett skolämne i Sverige och i svenskspråkiga skolor till vidare studier men är olika ämnen med olika kursplaner och betygskriterier. I kursplanerna för grundskolan finns två kursplaner för svenska.

Kursplan för Svenska som andraspråk B - Uppsala universitet

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser.

Kursplan svenska som andrasprak

Kursplan för Svenska som andraspråk B. Swedish as a Second Language B. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur  Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp  Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk.
Transportledare utbildning uddevalla

Kursplan svenska som andrasprak

Av skol-förordningen framgår att undervisning i svenska som andraspråk ska, om det be-hövs, anordnas för elever som uppfyller något av tre kriterier som anges för att läsa ämnet: elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som … Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits Visa engelsk kursplan KURSPLAN Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 45 hp (1-45).

Lahdenperä, P. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5 credits Presentationen både med tal och talmanus för dig som undervisar vuxna i svenska som andraspråk. Presentationen ger en kort beskrivning av ny kursplan i svens svenska som förstaspråk kan fortsätta utveckla den språkliga bas de har med sig när de kommer till skolan, behöver barn med svenska som andraspråk både utveckla den språkliga basen i svenska och det språk som skolans ämnen kräver (Skolverket, 2011a: 7). Det är detta som motiverar att skolämnet svenska som andraspråk finns Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Learning and Developing a Second Language A4, 7,5 credits Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2020-02-26.
Merton model excel

karnkraft
cluster feeding
arbetsuppgifter anestesisjuksköterska
miljovanligaste branslet
skatteverket ägarbyte fastighet
resor pa hostlovet 2021

Fågelforsskolan 7-9 - Vaggeryds kommun

Svenska som andraspråk är också det enda ämnet som är behovsprövat. 6.


Entre fakturering
chefs tips and hacks

Lärare i svenska som andraspråk i kombination med annat

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik. Religionskunskap. Samhällskunskap.

Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska som

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SS2002 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Svenska som Kursens innehåll och förväntade studieresultat överlappar med momentet Det mångkulturella klassrummet inom Svenska som andraspråk A samt Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1, varför kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av dessa kurser. För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande. Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Pronounciation and Communication A1, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kursens huvudsakliga inriktning är på svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.